Belediyelerin Görev ve Yetkileri - Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi
23 Mayıs 2017 tarihinde ASAT  Toplantı Salonunda Akdeniz Belediyeler Birliği Üyesi belediyelerin personellerine  yönelik olarak düzenlen “Belediyelerin Görev ve Yetkileri – Resmi Yazışma Kuralları” konulu 1 günlük eğitim programı gerçekleştirilmiştir.
 
Seminerin açılışı, Akdeniz Belediyeler Birliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür V. Nagihan DERE tarafından yapılmıştır.
  
Seminerin açılışından sonra; TBB Hukuk İşleri Müdürü Av.Zeliha Mercimek;
 
      •     5393 ve 5216 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlarla belediyelere verilmiş görev ve sorumluluklar,
      •     Belediyelerin yetki ve imtiyazları,
      •     Yerel yönetimlerde yazışma ve belge örnekleri, haberleşme kodları,
      •     Belge ve bilgi güvenliği,
      •     Belge sayısallaştırma çalışmaları ve e-belediyecilik uygulamaları,
 
konularında sunumlarını yapmış, sunum sonunda karşılıklı soru cevap alışverişi ve değerlendirmeler ile programını sonlandırmıştır. Resmi Yazışma Kuralları Eğitim Sunumu
Benzer Haberler