MEVZUAT BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ NAZİLLİ
Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından, Nazilli Belediyesi ev sahipliğinde 02-03 Kasım 2023 tarihleri arasında Belediye çalışanlarına Mevzuat Bilgilendirme Eğitimi verildi.

İki gün süren seminer kapsamında Eğitmen Mali Denetçi Ahmet ARSLAN tarafından, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Harcama Belgeleri Yönetmeliği, stratejik plan, performans programı ve bütçe hazırlama, iç kontrol ve ön mali kontrol, faaliyet raporu, kesin hesap ve belediye gelirleri konuları anlatıldı.

Çevre belediye personellerinin de yoğun katılım gösterdiği eğitimin açılış konuşmasını yapan Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Yıldıray TOPALOĞLU; eğitim desteği için Akdeniz Belediyeler Birliği ve eğitmenleri ile katılım sağlayan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Bu tür eğitimlerin devam etmesi için Nazilli Belediyesi olarak gereken tüm desteği vereceklerini kaydeden Başkan Vekili Esin Ülkü BEYAZIT, “Birlikten kuvvet doğar diye düşünüyorum. Belediyelerimizle ilgili süreçlerde ortak paylaşımlarımız oluyor. Bu anlamda da buradaki eğitim süreci büyük bir değer katacaktır. Kurumların hafızaları çok kıymetli. Burada aldığımız eğitimler neticesinde sizler kendi çalıştığınız belediye bünyesinde de kurumsal hafızaya da katma değer üretecek bir sürece dahil oldunuz. Bu süreçlerin içerisinde birimlerinizde eksik kalan bilgilerin tamamlanması, küçük bir hataya dahi imkan verilmemesi adına oldukça önemli bir eğitim. Eksiklikleri, aksaklıkları eğitimle aşacağız. Bu nedenle kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bu eğitimlerin devam etmesi için de elimizden gelen desteği sağlayacağımıza inanıyorum” dedi.

Konuşmasına Birlik Başkanı Hakan TÜTÜNCÜ'nün selamlarını ileterek başlayan Akdeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Süreyya İŞERİ; “Bilindiği üzere nüfus yoğunluğu kentlere taşındığı günden itibaren mahalli idarelerin rol ve sorumlulukları genişlemiş olup, yerel hizmetlerin geleneksel yönetim kalıplarının ötesinde yeni bir yaklaşım içinde ele alınması gereği doğmuştur. Bu bakımdan yerel yönetimler ve belediyeler olarak fiziki ve insani gelişim perspektiflerimizi tüm toplum katmanları ile paylaşarak birlikte çözüm üretme konusunda, demokratik yerel yönetim ilkeleri ile yönetişim mekanizmalarının işletilerek yeni bir hizmet üretme anlayışı geliştirmenin kentlerimizin geleceği açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz” sözlerini kaydetti.
Benzer Haberler