SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE KENTLER YUVARLAK MASA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Çevre ve Kentler” Yuvarlak Masa toplantısında; Çameli Belediyesi ve Turizm Komisyonu Başkanı Cengiz ARSLAN başkanlığında, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa ÇÖL, Gündoğmuş Belediyesi Meclis Üyesi ve Çevre Komisyonu Başkanı Mehmet GÜVEN, Akdeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Süreyya İŞERİ, Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Funda YÖRÜK, Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Derya ÜNVER, Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gülsüm KILDAN, Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Ali ÇELTİK, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Turizm Komisyonu Üyesi Mithat ARAS, Sandıklı Belediyesi Meclis Üyesi ve Turizm Komisyonu Üyesi Hüseyin DAŞTAN, Ağlasun Belediyesi Meclis Üyesi ve Turizm Komisyonu Üyesi Mehmet BAŞLI ‘nın katılımlarıyla bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan Sayın ARSLAN “Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Hakan TÜTÜNCÜ’ nün talimatları doğrultusunda Turizm ve Çevre Komisyonları olarak bölgelerimizin sorunlarına yönelik çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik.  Birliğimizin kapsamı içerinde olan tüm yerel yönetimlerimizle çeşitli konularda bir araya gelerek kentlerimizin ve yaşam alanlarımızın sorunlarına yönelik çözümler üretmeye gayret etmekteyiz. Bugünde geleceğimiz ve yaşam alanlarımız için sürdürülebilir çevrenin geliştirilmesi uygulamalarının yapılması, doğal düzenin korunması ve kaynakların kendini yenileme özelliklerinin zarar görmemesi, çevre kalitesinin arttırılması, doğanın bilinçli kullanımı, sanayileşme ve kalkınma politikalarının uygun düzende yapılması, ülkemiz ve geleceğimiz için iyi bir yaşam alanı oluşturulması, bilgi ve uygulamaların paylaşımı konularında Bir Yuvarlak Masa toplantısı düzenledik. Katılım sağlayan oda Başkanlarımıza ve Komisyon üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Dünyanın ve bölgelerimizin geleceğe taşınması noktasında en önemli doğal varlıklarımızı korumak ve geliştirmek adına yapacağımız her çalışma çok önem taşımaktadır. Bizler bunun çözümü ve uygulaması alanında üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz.” Dedi.

Sürdürülebilir Çevre ve Kentler” ana başlıklı toplantıda; Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Derya ÜNVER “Kentlerde İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik” konularını sunumlarında ele aldı.ÜNVER, konuşmasında küresel iklim krizi nedeniyle yaşanan felaketleri, sıcaklık artışının 1.5 oC de tutulamadığı taktirde dünyayı bekleyen tehditleri ve ülkemizde yaşadığımız iklim felaketlerinin bilançosunun ağır olacağını dile getirdi. Ulusal politikaların önemini vurgularken yerel yönetimlerin uygulayıcı konumda olduğunu, ivedilikle alınması gereken tedbirlerden bahsetti. “Kent sayıları ve nüfusu hızla artmaktadır. Dünyada 2020 yılında 4,5 milyar olan kentli nüfus 2050 yılında 6,3 milyar olması beklemektedir. Bu durum, sera gazı emisyonlarının%60-75 den sorumlu kentlerin karbon nötr olmak için eylem planlarının hızla hayata geçirilmesi gerektiğini göstermektedir.
Kentsel Sürdürülebilirliğin sağlanması için; herkes için yeterli düzeyde barınmanın sağlanması , insan yerleşimi yönetiminin iyileştirilmesi, sürdürülebilir arazi kullanımı planlamasının ve yönetiminin desteklenmesi, entegre çevre altyapısının sağlanması, sürdürülebilir enerji ve ulaşım sistemlerinin teşvik edilmesi, afet eğilimli alanlarda insan yerleşiminin iyi planlanmasının ve yönetiminin teşvik edilmesi, sürdürülebilir inşaat sektörü faaliyetlerinin teşvik edilmesi, insan yerleşiminin gelişimi için kapasite oluşumunun desteklenmesi gerekmektedir.

Sayın ÜNVER; “Artan nüfus ve ekstrem hava olaylarının etkilerine uygun yeni altyapı hizmetleri, teknolojik çevre yönetim hizmetleri, temiz enerji ile çalışan ulaşım ağları ve halkın sosyal refahı için yerel yönetimlere her zamankinden daha fazla görev düştüğünü belirti.”

Toplantının devamında, “Çevreci Kentlerde Yenilikçi Peyzaj Yaklaşımları” konularında Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gülsüm KILDAN sunumlarını gerçekleştirdi.

Sayın KILDAN, “Küresel iklim krizi ve su krizleri ile mücadelede en önemli etken kentsel yeşil alanlardır. Kentlerimizde bulunan tüm yeşil alanlar çevreyi, habitatı, suyu, toprağı, havayı korur. Bugüne kadar yaptığımızın aksine doğaya karşı değil doğayı taklit ederek ekolojik kentler oluşturabiliriz. Kentlerde Bina ölçeğinden kent ölçeğine kadar olan tüm yeşil alanlar sıcaklığın azaltılmasında ve suyun korunmasında son derece önemlidir. Halkın ihtiyaçları ile birlikte, doğal kaynakların koruma kullanma dengesinin sağlandığı ve halkın da bu konuda bilinçlendirildiği ekolojik kentler oluşturabilmek dünyamızın geleceği için oldukça önemli bir adımdır. Çevreci kentlerde yenilikçi peyzaj düzenlemeleri için bina ve kent ölçeğinde oluşturulacak her yeşil alanda doğal bitkiler kullanmak, vahşi sulamalardan vazgeçmek, su ihtiyacına göre bitki zonları yapmak, cadde ve sokakları gölge veren ağaçlarla yeşillendirmek, yağmur bahçeleri oluşturarak suyun yer altı kaynağına ulaşmasını sağlamak, çocuk oyun alanları ve parklarda su geçirimli zeminler oluşturmak, kent mobilyalarını doğal malzemelerden yapmak, kent içindeki doğal su kaynaklarını doğru kullanmak ve yönetmek oldukça önemlidir.” dedi.

Katılımcılar da yürütülen çalışmalara örnekler ve değerlendirmelerde bulunarak bilgiler verdiler.
 
Benzer Haberler