BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ
Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ, 5 Ekim 2018 tarihli ve 30556 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler