2018 Yılı Haziran Ayı Aylıklarının Ödenmesine İlişkin Genelge