BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
696 sayılı KHK ile Kamu Kurumlarında Taşeron Firmalarda Çalışan İşçilerin Tazminat Ödenmesine İlişkin Düzenleme
696 sayılı KHK ile kamu kurumlarında taşeron firmalarda çalışan işçilerin kamu kurumlarının kadrolarına geçişi yapılmış ve taşeron firmaların sözleşmeleri fesih edilerek firmalara %5 oranında tazminat ödenmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Sözleşmenin feshi nedeniyle ödenen bedelin KDV’ye tabi olup olmadığı hakkında
Benzer Haberler