Yerel Yönetiminizin Kapsama Alanında Mısınız?
AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ ÜLKE GENÇLERİNİ BULUŞTURDU

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ tarafından AB GENÇLİK PROGRAMLARI EYLEM 5.1 Kapsamında hazırlanan YEREL YÖNETİMİNİZİN KAPSAMA ALANINDA MISINIZ?  adlı Proje;

15.09.2010 tarihinde Antalya ilinde Gençlik Çalışmaları alanında uzman gençlerden oluşan bir yürütücü ekiple uygulanmaya başlayan proje 6 Ay sürdü. 

Proje kapsamında Akdeniz Belediyeler Birliği üyesi olan ve çalışmalarına katılan toplam 150 belediye (Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla illerinde) yapısı içerisinde gençlerin karar alma mekanizmalarına etkin katılımını sağlamak ve gençleri doğrudan karar vericilerle bir araya getirerek özellikle yerel yönetimlerin ülkemizde göz ardı edilen \"Sosyal Belediyecilik\" anlayışı çerçevesinde gençlerin aktif katılımını, eğitim, sağlık, istihdam alanlarında birlikte politika üretmeyi hedeflemekte.

Proje, bu bilinçle daha demokratik, katılımcı bir topluma ve yüksek refah seviyesine ulaşabilmek için gençlerin yerel ve bölgesel seviyede karar alma mekanizmalarına ve faaliyetlerine katılımlarının gerekliliğini öngörmekte; gençlerin yerel yönetimlerde karar alma mekanizmalarına aktif katılımını arttırmayı ve genç katılımcılar arasında Avrupa vatandaşlığı kavramının gelişmesini amaçlamaktadır.

Genç katılımcılar, bu proje ile hem toplum hem de kendi gelecekleri için alınan kararlarda söz sahibi olmaya ve kararlara etki etmeye teşvik edildiler. Diğer taraftan, Türkiye Belediyeler Birliği\'nin ve Ulusal Gençlik Parlamentosunun desteği ile ülke genelinde 13–30 yaş arası 1000 gence uygulanan, Anketler sayesinde gençlerin katılımı, eğitim, sağlık, istihdam konularında hem yerel yönetimlerin hem de gençlik meclislerinin bakış açıları ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi oldular. 

Akdeniz Belediyeler Birliği\'nden ve diğer bölgelerden katılan (Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon, Gaziantep, Van) 180 kişi ve Türkiye genelinden 20 engelli genç katılımcı ile toplamda 200 kişilik bir Çalıştay ile anket sonuçları, beklentiler ve uygulanabilirlikler karar vericiler ile gençlerin bir arada gerçekleştirği çalışmalarda tartışılan ve yapılan çalışmalar bir kitapçıkta toplanarak ulusal düzeyde yaygınlaştırılmaya devam ediliyor.

Gençler sadece yarının liderleri değil bugünün ortaklarıdır…
Benzer Haberler