BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Kamuda ve Belediyelerde Yenilenebilir Enerji Projesine İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan Hibe Anlaşması
Kamuda ve Belediyelerde Yenilenebilir Enerji Projesine İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan Hibe Anlaşması 07 Aralık 2023 Tarihli ve 32392 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete Andlaşma
Benzer Haberler