BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/24)
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/24) 14 Eylül 2023 Tarihli ve 32309 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler