BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 47)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 47) 07 Eylül 2023 Tarihli ve 32302 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler