BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
3.AKDENİZ BELEDİYECİLİK PROJE YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ VE SERGİ AÇILIŞI
Belediyeler arasında başarıyı teşvik etmek amacıyla üçüncüsü düzenlenen AKBB yarışmasının jürisi, 5 kategoride dereceye giren projeleri belirledi.
 
Birliğimiz tarafından; ülkemizde yerel yönetim anlayışının geliştirilmesi, belediye hizmetlerinin niteliğinin arttırılması, kentlilik bilincinin güçlendirilmesi kapsamında, belediyelerimiz tarafından gerçekleştirilen özgün projelerin desteklenmesini, tanıtılmasını, bu bağlamda başarılı belediye başkanlarının teşvik edilmesi amacıyla üçüncüsü 2017 yılında düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Yarışması’na 21 farklı belediyeden 5 kategoride 55 adet proje başvurmuştur.
Yarışmada belirlenen kategoriler tüm belediyecilik hizmetlerinin farklı boyutlarını ifade eden aşağıdaki başlıklar çerçevesinde tanımlanmıştır:
1- İyi Yönetişim ve Halkla İlişkiler
2- Altyapı
3- Üstyapı
4- Çevre, Koruma, Peyzaj, Planlama, Tasarım ve Uygulama Projeleri
5- Sosyal ve Kültürel Belediyecilik
Başvuran projeler yukarıdaki 5 kategori altında mimarlık, şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı, inşaat mühendisliği, çevre mühendisliği, kamu yönetimi, iletişim – halkla ilişkiler ve tanıtım disiplinlerinde uzman meslek insanları ve akademisyenlerden oluşan jüri tarafından aşağıdaki kriterler açısından hassasiyet ile incelenerek değerlendirilmiştir.
-Özgünlük ve alanında yenilikçilik,
-Sürdürülebilirlik ve kurumsallaşabilme,
-Diğer belediyeler için örnek teşkil etme, onların özgün şartlarına uyarlanabilme ve uygulanabilme özelliği
-Kentin sosyal, ekonomik, kültürel gelişimine katkı
-Finansmanda alternatif kaynaklardan (sponsorluk, fonlar, bağışlar, gönüllü katkı vb.) faydalanma
 
Ödül töreni ve Sergi
Katılan tüm projeler, Antalya Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezinde 21-23 Aralık 2017 tarihleri arasında projeler sergilenecek. 21 Aralık 2017 tarihinde Mimar Sinan Kongre Merkezi Salonu’nda ve saat 11.00’de düzenlenecek törenle, dereceye giren projelere ödülleri verilecek.
 

 
Benzer Haberler