Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Mayıs 2023 Tarihli ve 32188 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır. 

Resmi Gazete
Benzer Haberler