BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 13/02/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/15219] Sayılı Kararı
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 13/02/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/15219] Sayılı Kararı 12 Mart 2023 Tarihli ve 32130 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler