BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Ocak 2023 Tarihli ve 32076 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler