BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/48)
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/48) 30 Kasım 2022 Tarihli ve 32029 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır.
 
Resmi Gazete
Benzer Haberler