BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik