HİBE DUYURULARI
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı’nın yeni döneminde;
İmalat Sanayi
Ar-Ge ve Teknoloji Transferi
Ticarileşme
başlıklarında 3 adet Proje Teklif Çağrısına çıkılmıştır. Proje başvuruları 6 Nisan - 9 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılabilmektedir.

Bu kapsamda;Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı (RYSOP) Proje Teklif Çağrısı, Avrupa Birliği, şu anda kapanış aşamasına yaklaşmakta olan Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (2007-2013)’nın devamı niteliğinde olup, programa sadece KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLAR (üniversiteler, ihracatçı birlikleri, odalar ve borsalar, OSB yönetimleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, AR-GE merkezleri, araştırma enstitüleri, uluslararası kuruluşlar, teknoloji transfer ofisleri, kar amacı gütmeyen dernek ve vakıflar, belediyeler ve kuluçka merkezleri vb.) müracaat edebileceklerdir.
 
Çağrı Rehberine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/documents/10184/87846/Cagri-Rehberi-Faaliyet-2-1.pdf
Benzer Haberler