BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
7412 İstanbul Finans Merkezi Kanunu
7412 İstanbul Finans Merkezi Kanunu 28 Haziran 2022 Tarihli ve 31880 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler