2005 Yılı Faaliyet Raporu <<< geri  

SUNUŞ

Türk Kamu Yönetiminin yeni yapılanması çerçevesinde hayata geçirilen Belediyeler ve İl Özel İdareleri Yasalarının ardından 11 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren Mahalli İdare Birlikleri Kanunu,Mahalli İdare Birliklerinin yeniden yapılandırılmasını,öncelikle ülke düzeyinde belediyeler için bir,İl Özel İdareler içinde tek Birlik kurulmasını buna paralel olarak;Yerel ve Bölgesel Birliklerin bu organizasyon yapısı içinde görevlerini yeniden belirleyerek buna göre konuşlanmalarını öngörmüştür. Bu amaca yönelik olarak etkin faaliyet alanlarını, idarelerimiz için daha yararlı olabileceği çalışma konularını kapsayan yeni Birlik Tüzüğü hazırlanmış, Meclisimizin 30 Kasım 2005 tarihli toplantısında kabul edildikten sonra; İçişleri Bakanlığınca onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Diğer yandan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 01.01.2006 tarihinden itibaren uygulamaya girmiştir. Hepimizin bildiği üzere bu yasa Kamu kaynakları dolayısıyla belediye kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını hesap verilebilirliği ve Mali saydamlığı sağlamak üzere Kamu Mali Yönetiminin yapısını ve işleyişini, Bütçelerin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve Mali Kontrolü düzenlemektedir. Bu yasal ortam ve Belediye hizmetleri alanındaki gelişmeleri son derece önemli ve yararlı buluyoruz. Bu çerçevede; Akdeniz belediyeler Birliği olarak, yeni belediye yasaları ile getirilen Reformların uygulamaya konulması öncelikli olmak üzere, Birlik Tüzüğü ile sınırlı olarak; Üyesi olan belediyelerin, merkezi İdare ile aralarındaki hizmet ve kaynak bölüşümü, mevzuat düzenlemesi konularında hak ve çıkarlarının savunulması, Belediyeler arası koordinasyon sağlanması, bilgi ve deneyimlerin birbirine aktarılmasına aracılık edilmesi, üye belediyelerin ulusal ve uluslararası platformlarda temsil edilmesi, belediye hizmetlerinin ve beldelerin tanıtımına öncülük ve ortaklık edilmesi, Birden fazla belediyenin ortak oluşturacağı projeleri ile bölge ve havza bazında geliştirecekleri projelerin hazırlanmasına ve hayata geçirilmesine ortaklık edilmesi, Belediyelerde insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik hizmet içi eğitim programları uygulanması, Ülkemizin AB üyeliği katılım sürecine belediyelerimizin uyumu kapsamında ortak çalışmalar yürütülmesi. Türk mevzuatının, belediyelere tanıdığı hak ve yetkiler çerçevesinde yerel nitelikli hizmetler üretilmesi, Alanlarında faaliyetlerimiz sürdürülmektedir

BİRLİĞİN ÇALIŞMA ALANI

Akdeniz Belediyeler Birliği, Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla illerini kapsayan belediye alanlarında çalışmaktadır.

BİRLİĞİN ÜYE SAYISI

Akdeniz bölgesinde ve yukarıda belirtilen çalışma alanı içindeki 114 Belediye Birliğimizin üyesi bulunmaktadır.

BİRLİK YÖNETİM ORGANLARI

Birlik Meclisi;
Birlik Meclisimiz Tüzüğünde öngörüldüğü üzere dönem toplantılarını yaparak gündemlerini karara bağlamıştır.

Birlik Encümeni;
Birliğin karar ve yürütme organı olan Birlik Encümeni yasal toplantılarını süresinde yapmış, gündemlerini karara bağlamıştır.

Birlik Komisyonları;
İmar ve Planlama, Turizm, Bütçe Plan ve Çevre, alanlarında çalışmak üzere oluşturulan komisyonlarımız yılı içinde kendilerine havale edilen konuları değerlendirerek Birliğin çalışma konularında görüş ve öneri hazırlamışlardır.

ENCÜMEN ÜYELERİ

Hasan BALAMAN
Isparta Bld.Başkanı

Adnan UĞURLU
Korkuteli Bld.Başkanı

Hüseyin İNCE
Genel Sekreter

Sabahattin AKKAYA
Burdur Bld. Başkanı

 

Cem Burak ÖZGENÇ
Gazipaşa Bld.Başkanı

 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU

Osman GÜNGÖR
Beymelek Bld.Başkanı
Komisyon Başkanı

Tevfik ATASOY
Atabey Bld.Başkanı

E.Kemal BAHADIR
Ant.B.Ş.Bld.Mec.Üyesi

Hüseyin YAPICI
Elmalı Bld.Başkanı

Nurettin TURSUN
Döşemealtı Bld.Başkanı

Hüseyin SAMANİ
Ant.B.Ş.Bld.Mec.Üyesi

 

Nail DÜLGEROĞLU
Finike Bld.Başkanı

 

 

İMAR PLAN KOMİSYONU

Yalçın BULGURCU
Yalvaç Bld.Başkanı
Komisyon Başkanı

Yunus TOKGÖZ
Yeşilova Bld.Başkanı

Murtaza TAMYÜREK
Ant.B.Ş.Bld.Mec.Üye

Hüsamettin ÇETİNKAYA.
Kumluca Bld.Başkanı

Halil OKUTAN
Bozova Bld.Başkanı

Erol TAŞKOPARAN
Konyaaltı.Bld.Mec.Üye

Süleyman TOPÇU
Kale Belediye Başkanı

 

Ömer GÜRLER
Karadayı Bld.Başkanı 

 

ÇEVRE KOMİSYONU

Okan AKMAN
Çamyuva Bld.Başkanı
Komisyon Başkanı

Mehmet YAVUZER
Gölhisar Bld.Başkanı

Fahrettin GÖZGÜN
Güneykent Bld.Başkanı

Zeynel ŞENOL
Manavgat Bld.Başkanı
Muharrem KAYA
İbradı Bld.Başkanı
Osman KAYALI
Çığlık Bld.Başkanı
  Mehmet ÜNVERDİ
Uluborlu Bld.Başkanı
 

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ’NİN 2005 YILINDA YÜRÜTTÜĞÜ ROGRAMLAR

Projenin Adı Açıklamalar

Yerel Yönetimler Reform Süreci

Yerel Yönetimler Reformunun uygulamaya konulması bu çerçevede yeni yasal ortama uyum ve kapasite gelişimi.

İnsan Kaynaklarını Geliştirme ve Eğitim Projeleri

Seçilmiş ve atanmış Belediye yöneticilerinin hizmet içi eğitimi.

AB Katılım süresi

Belediyelerin AB katılım sürecine Uyum çalışmaları, AB Fonlarının kullanımı

Bölgesel Çevre Değerleri
Saptama ve Koruma

Çevrenin iyileştirilmesi alanında Yerel Yönetimlerin Rolü ve sorumluluğu.

Akdeniz Bölge Gelişimi

Batı Akdeniz Gelişim Projesi, BAGEV Koordinatörlüğünde oluşturulan Batı Akdeniz Gelişim Programı çalışmaları.

Kamu Mali Yönetimi

Belediyelerde yeni mali sisteme uyum çalışmaları

Bölge Turizm Gelişimi

Turizmin gelişimi alanında, Yerel Yönetimlerin rolü ve sorumluluğu.  

İmar ve Planlama

Belediyelerde stratejik Yönetim anlayışı içinde değişim sürecine uyum ve Stratejik Plan çalışmaları

Belediyeler arası koordinasyon

Belediyelerin birbirleri ile bilgi,deneyim alışverişine ortam hazırlanması ve koordinasyon

Yurtiçi ve Yurtdışı Araştırma
ve İnceleme Programları

Dünyamızdaki sürekli gelişim ve değişimlerin izlenmesi ve bilgi alışverişi kapsamında tetkik ve incelemeler

Basın-Yayın Tanıtım

Belediye ve Birlik hizmetlerinin tanıtımı, Belediyelerin Basın ilişkileri

EĞİTİM AMAÇLI FAALİYETLERİMİZ

Belediyelerin kurumsal yapılarının güçlendirilmesi hizmetlerinde kalite ve verimliliğin arttırılması, Yönetişim ilkeleri kapsamında yerel demokratik kültürün geliştirilmesi, Ülkemizin AB üyeliği sürecine Belediyelerimizin uyumu ve insan kaynaklarının geliştirilmesi çerçevesinde, Eğitim toplantıları düzenlenmiştir.

1-İLETİŞİM BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE HALKLA İLİŞKİLER SEMİNERİ:
Belediyelerimizde kapasite arttırımı çerçevesinde insan kaynaklarının gelişimine yönelik, olarak 12 Ocak 2005 tarihinde İl Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonunda 1 günlük seminer organize edilmiştir. Birlik üyesi belediyelerden 84 üst düzey görevlilerin katıldığı iletişim Uzmanı Rezzan ÖZDEMİR’in yönetiminde gerçekleştirilen seminer, kişisel ve kamusal imajın iyileştirilmesi, iletişimde çağdaş yaklaşım ve metotlar, iletişim bilgisi ve becerisi geliştirilmiş insan kaynaklarına sahip Kamu Kurumlarında verimliliğin artması, bu çalışmaların Kurum içi ve Kamu oyu ile ilişkilerde katkı ve etkisi konuları işlenmiştir.

2- YENİ YASAL DÜZENLEMELER ORTAMI VE AB SÜRECİNE İLİŞKİN SEMİNER:
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Kapsamında gündemimize giren Yerel Yönetim Yasalarının uygulamaları ve bu yeni ortamda Belediyelerimizin karşılaşabilecekleri güçlüklere çözümler üretmek amacıyla, Eğe ve Kıyı Ege Belediye Birlikleri ile işbirliği ortamında 09-12 Mart 2005 tarihinde Titanic Hotel (Lara/Antalya)’da, İçişleri Bakanlığımızın üst düzey bürokratları ile Üniversitelerimizin öğretim üyelerinin katıldığı, Belediye Başkanlarına ve Belediye Personeline yönelik 3 günlük bir seminer düzenlenmiştir. Seminerin açılışında; Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes TÜREL, Manisa Belediye Başkanı ve Ege Belediyeler Birliği Başkanı Bülent KAR, Çeşme Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Faik TÜTÜNCÜOĞLU, Antalya Valisi Alâaddin YÜKSEL birer konuşma yaparak aynı coğrafyada faaliyet gösteren ortak amaçlı üç Birliğin daha geniş işbirliği imkanlarını araştırmaları ve birlikte çalışmaları yönünde temenniler dile getirdikten sonra;Toplantının konusu olan Yeni Yasal düzenlemeler,AB üyeliği sürecinde belediyelerimizin rol ve sorumlulukları alanında görüş ve düşüncelerini dile getirmişlerdir.

Akdeniz ve Ege Bölgesinin Belediye başkanları ve Belediyelerin üst düzey yöneticilerinden 345 kişinin katılımı ile açılan Seminerde; Yeni Belediye Yasaları ortamında Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları ile ilgili Tekirdağ Milletvekili, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Tevfik Zıyaeddin AKBULUT, Mahalli İdareler Genel Müdürü Kayhan KAVAS,Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Zerrin TOPRAK KARAMAN birer bildiri sunarak tartışmayı açmışlardır.İkinci ve üçüncü gün AB sürecine Yerel Yönetimlerin Uyumu, Stratejik Plan Kavramı Araçları ve İlkeleri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Birol AYDEMİR,Belediyelerde Denetim,Sayıştay Üyesi Abdurrahman ACAR, Belediyelerde Kadro ve Personel Yapılanması,İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Başkan Yardımcısı Muhsin ERYILMAZ,Kent Bilgi Sistemleri Bilgi Teknolojileri Uzamanı Ayhan ÖZDEMİR konuları ile ilgili birer bildiri sunarak tartışmaya açmışlardır.Karşılıklı görüş alışverişi ve genel değerlendirmeden sonra seminer sona ermiştir.

3-YURTİÇİ TETKİK VE İNCELEME GEZİSİ:
Birlik üye Belediyelerimize yönelik Diğer Türkiye Kentlerini yerinde incelemek için 11-14 Mayıs 2005 tarihinde “Konya, Kayseri, Ankara” Kentlerini kapsayan Kepez Belediye Başkanı, Akdeniz Belediyeler Birliği Başkan V. Erdal ÖNER öncülüğünde 4 günlük Yurtiçi tetkik ve İnceleme Gezi Programı gerçekleştirilmiştir.

Ankara
Akdeniz Belediyeler Birliği üyesi Belediye Başkanları, Meclis Üyeleri ve Belediye temsilcilerinden 33 kişinin katıldığı 4 günlük gezi boyunca;Konya Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından sunulan Belediye çalışmalarına ilişkin brifing izlenmiş Konya’nın kentsel gelişim projeleri yerinde görüldükten sonra,Kayseri’ye geçilmiş,

Konya
Makamında ziyaret edilen Kayseri Büyükşehir Belediye başkanı tarafından verilen genel bilgiler yanında kentin altyapı ve üst yapı, ekonomik sosyal ve kültürel gelişim projeleri mahallinde gözlenmiş bu arada Antalya Kepez belediyesi ile Adaş olan Kayseri Kepez Belediyesine kısa bir ziyaret yapılmıştır. Buradan Ankara’ya geçen grup Keçiören Belediyesinin çevre iyileştirme projelerini yerinde incelemiş, müteakiben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih GÖKÇEK’i makamında ziyaret ederek çalışmaları ile ilgili bilgi almış, Göksu Göleti ve Reglarasyon projesi üzerinde değerlendirmeler yaptıktan sonra Antalya’ya dönmüştür.

4- KENT SEMPOZYUMU VE KAMU HİZMETLERİ FUARI:
Türk Belediyeciliğinin gelişim sürecine girdiği bir ortamda Türkiye Belediyeleri ve ilgili sektörlerin katıldığı 26-29 Mayıs 2005 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi, ANFAŞ işbirliği ile Antalya Expo Center’da 4 günlük Kent Sempozyumu düzenlenmiştir. Açılış bölümünde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Birlik Başkanı Menderes TÜREL ve Antalya Valisi birer konuşma yaparak görüş ve düşüncelerini dile getirmişlerdir.

Ülke düzeyinde 215 Belediye Başkanı, Kamu, Özel Sektör temsilcilerinin katıldığı seminerde; AB’ye üyelik yolunda Belediyelerin rolü konulu bölümde; AB Genel Sekreterliğinden Hasibe İnci RÖSCH , Yrd. Doç. Dr. Erol ESEN Akd. Ünv. Kamu Yön. Böl. Bşk. Yrd., Fikret TOKSÖZ Sabancı Üniversitesi Politikalar Merkezi Öğretim Üyesi, AB Sürecinde E-Belediyelerin Önemi Konusunda; Kürşat ÇAPAR Belbim-Projeler Grup Müdürü, Ruşen ÖZKAN Belbim-İş Geliştirme ve Projeler Koordinatörü, Kent ve Turizm Konusunda; Prof.Şafak AKSOY Akd.Ünv.Turizm.İşletmecilik ve Otelcilik Yüksekokul Müdürü,Osman AYIK Akdeniz Turistik Otelciler Birliği Başkanı,Faik TÜTÜNCÜOĞLU Çeşme Belediye Başkanı Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı, Belediyeler ve Özel Sektör İşbirliği konusunda; Dr. Asım GÜZELBEY Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, Sadık BADAK Anfaş Yönetim Kurulu Başkanı,Vural ÖGER Öğer Tur Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Anlamda Markalaşma-Kentlerin Markalaşmasında Yerel Yönetimlerin Rolü; Menderes TÜREL Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı, Erdal ÖNER Kepez Belediye Başkanı, Akdeniz Belediyeler Birliği Başkan V., Dr.Asım GÜZELBEY Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, Gündüz ÖZDEMİR Arçelik A.Ş.Genel Müdürü, Kent Konseyleri ve Yönetişim konusunda, Fikret TOKSÖZ Sabancı Üniv. Politikalar Merkezi Öğretim Üyesi,Mimar Osman AYDIN Antalya Kent Konseyi Başkan Vekili, Sadun EMREALP Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Genel Sekreter Yrd. konularında birer bildiri ile görüş ve düşüncelerini açıklamışlardır. Genel Değerlendirme, Sonuç Raporunun Hazırlanması ve sunulması:Sempozyumun son oturumunda karşılıklı soru cevap kapsamında katılımcıların konulara ilişkin değerlendirmeleri alındıktan sonra Fikret TOKSÖZ tarafından kaleme alınan Sempozyum sonuç bildirisi okunmuş, tarafların bilgilerine sunulmuştur.

5- EĞİTİM VE İLETİŞİM BECERİLERİNİ GELİŞTİRME SEMİNERİ:
Belediyelerimizde kapasite artırımı çerçevesinde insan kaynaklarının gelişimine yönelik, Birlik üyesi Belediyelerden 98 personelin katılımı ile 22-23 Haziran 2005 tarihlerinde Mahmutlar Belediyesi işbirliğinde 2 günlük seminer düzenlenmiştir. Eğitin uzamanı Yrd. Dç. Dr. Gülgün KARAHALİL’in yönetimin de gerçekleştirilen eğitim süresince beden dilinin profesyonelce kullanım metotları kurumsal, çalışmalarda ve kamu oyu ile kurum arası ilişkilerde iletişimin önemi ve bu alanda davranış becerileri üzerine çalışmalar yapılmıştır. Seminer sonunda katılımcılara belge verilmiştir.

6- ANALİTİK BÜTÇE UYGULAMALARI-AB FONLARI SEMİNERİ:
Belediye Kanunları ve bunların oluşturduğu Yasal ortam içerisinde Kamu Mali Yönetimi ve Analitik Bütçe uygulamalarına yönelik, 27-29 Temmuz 2005 tarihlerinde Göynük Kemer Sultan Saray Hotelde Türkiye Belediyeler Birliği, Konrad Adenauer Stiftung ile işbirliği içinde Belediye Başkanları ve ilgili birim temsilcilerine Yönelik olarak 3 gün süreli bir eğitim semineri gerçekleştirilmiştir. Akdeniz Belediyeler Birliği üyesi Belediye Başkanları ve Belediyelerin üst düzey yetkililerinden 91 katılımcı ile yapılan seminerde;

Seminerin açılışını yapan, Akdeniz Belediyeler Birliği Başkan V. ve Kepez Belediye Başkanı Erdal ÖNER, Kamu Mali Yönetimi ve Analitik Bütçe, Belediyelerin Yararlanabileceği İç ve Dış Kaynaklar konusunda bir konuşma yaparak görüş ve düşüncelerini dile getirmiştir. Seminer programı çerçevesinde; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörler Kurulu Başkanı Hayrettin GÜNGÖR, Kamu Mali Yönetim Kanunu ve Analitik Bütçe Uygulamaları, Vali, TBB Genel Sekreteri Halil İbrahim DAŞÖZ Belediyelerin Yararlanabileceği İç ve Dış Mali Kaynaklar, AB Fonları, konularında bildiriler sunmuşlar ve katılanların görüş ve düşüncelerini değerlendirmişledir.

7- HALKLA İLİŞKİLER SEMİNERİ:
Belediyelerimizde kapasite artırımı çerçevesinde insan kaynaklarının gelişmesi, Halkla İlişkilere yönelik, Birlik üyesi Belediye Personellerinin katıldığı 02-03 Ağustos 2005 tarihinde Avsallar, Türkler ve Tosmur Belediyeleri işbirliği ile 2 günlük seminer düzenlenmiştir. Eğitim Danışmanı Yrd. Dç. Dr. Gülgün KARAHALİL yönetiminde gerçekleştirilen seminerde bütün yönleri ile iletişim becerilerinin geliştirilmesi, Halkla ilişkiler alanlarında sunulan bildiriler tartışılmış bu alanda görüş ve düşünceler değerlendirilmiştir. Seminer sonunda katılımcılara belge verilmiştir.

8- YURTİÇİ TETKİK VE İNCELEME GEZİSİ:
Birlik üye Belediyelerimize yönelik Diğer Türkiye Kentlerini yerinde incelemek için 15-18 Eylül 2005 tarihinde “Bursa, Çanakkale” Kentlerini kapsayan Kepez Belediye Başkanı, Akdeniz Belediyeler Birliği Başkan V. Erdal ÖNER öncülüğünde 4 günlük Yurtiçi Tetkik ve İnceleme Gezi Programı gerçekleştirilmiştir.

Bursa
Akdeniz Belediyeler Birliği üyesi Belediye Başkanı, Meclis Üyesi ve Belediye temsilcilerinden oluşan 30 kişilik grupla yapılan gezide; 16 Eylül 2005 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı makamında ziyaret edilmiş gruba verilen brifing izlenmiş, Belediyenin rehberliğinde kentin alt ve üst yapısı üzerinde tetkik ve incelemeler yapılmış, aynı gün Çanakkale’ye geçilmiştir. 17 Eylül 2005 tarihinde Çanakkale Kepez Belediyesine ziyaret yapılarak belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alınmış aynı gün öğle saatlerinde Eceabat’a hareket edilerek Çanakkale Şehitliği alanında bulunan Şehitlik Müzesi, Çanakkale Savaşının gerçekleştiği tüm alanları kapsayan bölgede gezi ve incelemeler yapılmıştır. Grup 18 Eylül 2005 tarihinde Assos ve Truva tarihi kentlerinde yaptığı tetkik ve inceleme gezisinden sonra aynı gün gece yarısına doğru Antalya’ya dönmüştür.

Çanakkale

9-YEREL YÖNETİMLER İÇİN KAYNAK GELİŞTİRME EĞİTİM SEMİNERİ:
Belediyelerimizde kapasite gelişim çalışmalarına katkı sağlamak, İdarelerimizin İnsan kaynaklarının bilgi düzeylerini arttırmak amacıyla 25 Kasım 2005 tarihinde Kepez Belediyesi Toplantı salonunda 1 günlük seminer düzenlenmiştir. Birlik Üyesi Belediye Başkanı, Meclis Üyesi ve Belediye mensuplarından 80 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen seminerin açılışını yapan Birlik Başkan Vekili ve Kepez Belediye Başkanı Erdal ÖNER bir konuşma yaparak konuya ilişkin görüş ve düşüncelerini dile getirmiştir. Seminerde;Doç.Dr.Pervin OLGUN, Uluslararası Organizasyonlar ve Programlar, AB Kaynaklarına Genel Başvuru Koşulları, Bütçeleme, Yerel Yönetimlerden Proje Örnekler, Ebru ANSE, AB Kaynaklarına Genel Başvuru Koşulları, Bütçeleme, Sencer BİNYILDIZ, Başarılı Bir Proje Teklifi için İpuçları alanlarında birer bildiri sunarak tartışmaya açmışlardır. Karşılıklı görüş alışverişi ve genel değerlendirmelerden sonra seminer sona ermiştir.

10-STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİM SEMİNERİ:
Kamu Yönetimi Temel Kanunu kapsamında hayata geçen yeni yerel yönetim yasalarının uygulamaları ve yeni bir çalışma ortamına uyum sağlanması amacıyla 09-10 Aralık 2005 tarihinde Porto Bello Hotelde (Antalya) Belediyeler, Üniversiteler ve ilgili STK temsilcilerinin katıldığı 2 günlük bir seminer düzenlenmiştir. Akdeniz Belediyeler Birliği üyesi belediyelerden 60 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen seminer, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı Deniz KÖKEN tarafından açılmıştır. Seminer programı çerçevesinde; Fikret TOKSÖZ Yasal Çerçeve içinde Kamu Yönetimi Reformu neyi amaçlıyor?, Necmettin OKTAY Stratejik Yönetimin Temel Kavramları, Yerel Yönetimlerde Misyon, Vizyon, Çalışmaları, Performans Ölçülerinin Belirlenmesi, Zümray KUTLU Stratejik Yönetim-Araçlar Sosyal Yapı Analizi, Çiğdem TİMURÇİN Hizmet Memnuniyet Araştırması, Şerif SAYIN Harcama Analizi, Ersin UYGUR Stratejik Yönetim Eğitimleri konularında birer bildiri sunarak tartışmaya açmışlardır. Seminer içinde eğlenerek öğrenmek, düşünerek çalışmak, üreterek kazanmak esprisi içinde grup çalışmaları gerçekleştirilmiş, bu grup çalışmalarında özellikle kentlerin bir vizyona sahip olması gerektiği, kentin ulaşmak istediği uzun vadeli hedef için yeri ve durumu, ilerlemek istediği yönü başarmak istediklerini gösteren canlı ve güçlü ifade olan vizyon ve misyon alanında grupların önerileri tartışmaya açılarak düşünce ve görüşler ortaya konulmuştur. Stratejik yönetim ve değişim yönetimi kapsamında bu düzeyde çalışmaların sürdürülmesi temennileri ile seminer sona ermiştir.

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

1-AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Akdeniz Üniversitesi rektörlüğü ile Birliğimiz arasında yapılan işbirliği protokolü gereğince,
A) Yerel Yönetimlerde Avrupa boyutu başlığı ile atanmış ve seçilmiş yerel yöneticiler için eğitim, araştırma Avrupa kurumlarını yerinde izleme alanlarını kapsayan Yerel Yönetim Temel Eğitim Programları Konularında destek alınmaktadır.
B) Birlik Komisyonlarının çalışmalarına veri sağlama konularında işbirliği yapılmakta, Üniversitenin deneyim ve bilgi birikiminden yararlanılmaktadır.
C) Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kamu Yönetimi Bölümünün E-Devlet ve E-Belediye Projesi yanında Avrupa Evi Projesi (AKVAM) belediyelerimizin yararlandırılması kapsamında işbirliği sürdürülmektedir.

2-SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Birliğimizin çalışma alanı içinde bulunan Üniversitenin Isparta ve Burdur birimleri bu alanlarda yapılan çalışmalarda aktivitelere katkı yapmakta ve çalışmalarımızı desteklemektedir. Geçen yıllarda Bölge Jeolojik Raporu konusunda işbirliği yaptığımız Üniversite, 2005 yılında da, çevre, turizm ve yerel yönetimlerde kapasite gelişimi alanlarında yaptığımız çalışmalara aktif şekilde katılarak destek vermiştir.

3-DÜNYA BİRLEŞMİŞ KENTLER VE YEREL YÖNETİMLER BİRLİĞİ Ortağı ve üyesi bulunduğumuz Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği ile sürekli bir ilişki ve dayanışma bulunmaktadır. Bu kuruluşun bölgemizde desteklediği, demokratikleşme projeleri olan Yerel Gündem 21 ve Habitat II Projeleri yanında, Belediye Birliklerinin güçlendirilmesine yönelik işbirliğimiz devam etmektedir.

4-TÜRKİYE BELEDİYE BİRLİKLERİ
Yerel Yönetimlerin temel sorunlarının çözümünde görüş belirtmek, çalışma programlarımızda bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak, merkezi yönetimle olan ilişkilerde güç oluşturmak çerçevesinde, başta Türkiye Belediyeler Birliği olmak üzere ülkemizde kurulu bölge Belediye Birlikleri ile dönem boyunca kardeşlik ilişkileri içinde ortak çalışmalar yapılmıştır.

5-KUZEY KIBRIS TÜRK BELEDİYELER BİRLİĞİ
Kuzey Kıbrıs Türk belediyeleri ile Belediyelerimizin ortak sorunlarının paylaşılması, sosyal ve kültürel işbirliğinin arttırılması, kardeşlik duygularının güçlendirilmesi çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ile Akdeniz Belediyeler Birliği arasında işbirliği protokolü imzalanmış, bu bağlamda çalışmalar sürdürülmektedir.

6-ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
Birliğimizin kurucu ortağı bulunduğu BAGEV (Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı) tarafından Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB’un desteği ile Batı Akdeniz Gelişim Planı hazırlanmıştır. Projenin yaşama geçirilmesi çerçevesinde, BAGEV koordinatörlüğünde Antalya, Burdur ve Isparta illerinin Ticaret ve Sanayi Odaları,Ticaret Borsaları,Akdeniz ve Süleyman Demirel Üniversiteleri işbirliği ile oluşturulan Batı Akdenizi Geliştirme Platformu içinde çalışmalarımız devam etmektedir.

DİĞER FAALİYETLERİMİZ

1-Belediyelerimizin hizmetlerinin ve beldelerin potansiyellerinin tanıtılmasına özel bir önem verilmektedir. Öte yandan Belediye yönetimlerimizin basın ve iletişim hizmetlerine destek sağlanmakta idarelerimizin merkezi idare ile olan ilişkilerinde koordinasyon ve lobi faaliyetleri özenle sürdürülmektedir.
2-Belediyelerimizin satın alacağı mal ve hizmetlerin, kaliteli ve Ekonomik şartlarda temini için, piyasa araştırması yapılmakta. Belediyelerimize veri sağlanmaktadır.
Belediyelerimize araç bağışı konusundaki darboğazlar, girişimlerimizle, yeni Belediye Kanunu çerçevesinde uygulama imkânına kavuşmuştur.
3-Genel aydınlatma hizmetlerinin belediyelerce ödenmesi konusundaki idarelerimizin yaşadıkları önemli sorun üzerine çalışmalar halen devam etmekte olup, bu konuda da uygulanabilir bir çözüm üretilmesi beklenmektedir.
4-Yeni Belediye Yasaları içinde henüz hayata geçirilemeyen Belediye Gelirleri Kanununun belediyelerimizin beklentilerine cevap verecek şekilde ve bir an önce uygulamaya konulmasına yönelik girişimlerimiz sürdürülmektedir.
5-Birliğin yeniden yapılanması çerçevesinde, Tüzüğü onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Aynı kapsamda Birliğin yeterli olmayan hizmet binası Liman Mahallesindeki ASAT Genel Müdürlüğüne ait binanın 4. Katına taşınmak suretiyle daha uygun bir çalışma ortamı yaratılmıştır.

MALİ DURUMU

Akdeniz Belediyeler Birliğinin gelirleri belediyelerden alınan üyelik aidatları, Gayrimenkul ve araç kiraları ile toplantılardan elde edilen faaliyet gelirlerinden oluşmakta, Birlik Hazineden pay almamaktadır.
Bu sınırlı imkânlarla yürütülen Bütçesi çerçevesine;
2005 yılında,
Elde Edilen Gelir Toplamı :473.575,96 YTL.
Yapılan Harcamalar Toplamı:430.913,43 YTL.’dir.
2005 yılı sonunda :42.662,53 YTL.
Gelir fazlası elde edilmiştir
Birliğin önceki dönemlerden gelen SSK, Vergi Daireleri ve ertelenen diğer borçları bir program dahilinde ve mali disiplin içinde ödenmektedir, birliğin 1 kepçe, 1 vidanjör, 1 çöp kamyonu ve 2 eski model binek aracı olup, gayrimenkulü bulunmamaktadır.

 01-2012 Mali Durum Raporu  02-2006 Yılı Faaliyet Raporu  03-2007 Yılı Faaliyet Raporu
 04-2008 Yılı Faaliyet Raporu  05-2009 Yılı Faaliyet Raporu  06-2010 Yılı Faaliyet Raporu
 07-2011 Yılı Faaliyet Raporu  08-2012 Yılı Faaliyet Raporu  09-2013 Yılı Faaliyet Raporu

Av. Hakan TÜTÜNCÜ
AKBB Başkanı
 

 

AB Gençlik Projesi

 

AB Gençlik Projeleri

Bağlantılar
Mahalli İd. Gen. Md.
Türkiye Belediyeler Birliği
AB Genel Sekreterliği
Merkezi Finans ve İhale Birimi
Yerel Bilgi
DPT Müsteşarlığı
Antalya - Isparta - Burdur - Muğla Belediyeleri Yasal Dayanak Başkan Başkanın Özgeçmişi Başkanın Mesajı
Birlik Meclis Üyeleri Birliğe Üyelik Harita Kuruluş ve Tarihi Gelişim Birlik Tüzüğü
İmtiyazlar Görevler, Yetkiler, Amaçlar
 
Akdeniz Belediyeler Birliği, © Copyright 2009 Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim, ses, işaret veya sair fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, Akdeniz Belediyeler Birliği'nin yazılı izni olmadıkça kullanılamaz. powered by Mescomedia